ବିଜେଡିରୁ ବିଦା ହେବେ ଦାମ! ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି

ଦାମ ଙ୍କ ପାଇଁ ମହା ବିପଦ: ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନିଜ ଜିଭକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପଦ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ

Read more

ଦାମ ଙ୍କ ବାଣରେ ବିଜେଡି ଘାଇଲା ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ର ଗୁମର ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଦାମ I

ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ୭୦୦କୋଟି ଦୁର୍ନୀତି ର ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ବିଜେଡି ତୁଣ୍ଡ ଦାମ ବାବୁ ନିଜ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମ ବାବୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ

Read more