ଦୁଇଟି ଖୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ : ଚଡେଇ ର ଅସୁବିଧା ଓ ହାତୀ କଣ ପାଇଁ ହାରିଗଲା | ପଢି ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ |

ଦୁଇଟି ଖୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ : ଚଡେଇ ର ଅସୁବିଧା ଓ ହାତୀ କଣ ପାଇଁ ହାରିଗଲା
ଦୁଇଟି ଖୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ : ଚଡେଇ ର ଅସୁବିଧା ଓ ହାତୀ କଣ ପାଇଁ ହାରିଗଲା

1- ଚଡେଇ ର ଅସୁବିଧା 

ଗୋଟେ ଚଡେଇ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଉପରେ ଉଡୁଥିଲା , ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ | କେବେ ଏ ଦଳ କେବେ ସେ ଦଳ କୁ କୁଦା ମାରୁଥାଏ | କିନ୍ତୁ ସେ ଚଡେଇ ର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ତା ସହିତ ଦିନରେ ଯାହାବି ଭଲ ଖରାପ ହୁଏ ସେ ଗୋଟେ ପଥର ମୁଣିରେ ରଖିଦିଏ | ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ପଥର ଗୁଡିକୁ ବାହାର କରି ଦେଖେ ଭଲ ପଥର ଥିଲେ ଦିନର ଖୁସି କଥା ମାନେ ପକେଇ ଖୁସି ହୁଏ | ଆଉ ଖରାପ ପଥର ବାହାରିଲେ ଖରାପ କଥା ମାନେ ପକେଇ ଦୁଖୀ ହୁଏ | ଏମିତି ସେ ସବୁ ଦିନ କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ପଥର ସଂଗ୍ରହ କଳାରୁ ତାର ମୁଣି ଦିନକୁ ଦିନ ଓଜନ ବଢୁଥାଏ | କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଓଜନିଆ ମୁଣି ନେଇକି ଉଡିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା | କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝି ପାରୁ ନଥିଲା କି ସେ ଉଡି କଣ ପାଇଁ ପାରୁନି | କିଛିଦିନ ଆହୁରି ଗଲା ତା ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଓଜନ ହେଇଗଲା | ତାପରେ ତାକୁ ମାଟିରେ ଚଳିବାରେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା | ଆଉ ଏମିତି ଦିନ ଆସିଲା କି ସେ ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଠିକସେ କରି ପାରିଲାନି ଆଉ ସେ ପଥର ର ବୋଝ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ମରିଗଲା |

ଶିକ୍ଷା -:

ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମୀତିହିଁ ଆମ ସହିତ ହୁଏ ଆମେ ପୁରୁଣା କଥାର ପୋଟଲୀ ନିଜ ସହ ରଖୁ | ନିଜର ବର୍ତମାନର ଆନନ୍ଦ ନନେଇକି ଆମେ ସେ ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡିକୁ ମାନେ ପକାଇ ଭାବୁଥାଉ | ଏହି ସମୟର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ |

2-ହାତୀ କଣ ପାଇଁ ହାରିଗଲା 

ଦିନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏକ ହାତୀକୁ ରାଶିରେ ବନ୍ଧୀକି ନେଇ ଯାଉଥିଲା | ଆଉଗୋଟିଏ ଲୋକ ୟାକୁ ଦେଖୁଥିଲା | ଏହା ଦେଖିକି ସେ ବହୁତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି ଏତେ ବଡ ହାତୀକୁ ସେ ଗୋଟେ ପତଳା ରଶିରେ ଟାଣିକି ନଉଛି ସେ ଯାଇ ସେ ମାଲିକ କୁ ପଚାରିଲା କି ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ କି ଏତେ ବଡ ଯିବା ଏତେ ପତଳା ରଶିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ଯାଉଛି ତାକୁ ନ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆଉ ତମ ପଛରେ ଚାଲିଛି |

ହାତୀର ମାଲିକ କହିଲା କି ଯେବେ ଏ ହାତୀ ଛୋଟ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ସେବେଠୁ ତାକୁ ଏ ପତଳା ରାଶିରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିବାରୁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେବି ରସିଟି ଚି଼ନ୍ଦୁ ନଥିଲା | ବାର ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଏବେ ହାତୀଟି ଭାବୁଛି କି ସେ ଆଉ ଏ ରାଶିକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିବନି | ଆଉ ସେ ବଡ ହେଲା ବେଳକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛାଡିଦେଲା |

ଶିକ୍ଷା -:  ଆମ୍ୱେବି ଏମିତି ବହୁତ ନାକରତ୍ମକ କଥା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ରଖୁ ଆୟ ଏମିତି ହିଁ ଏକ ପତଳା ରଶିରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଧୀକି ରକୁ ଜଉଟା ପ୍ରକୁତରେ ନତାଏ

ପୋଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟକୁ ଜନାନ୍ତୁ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *